هواکش مرغداری

میزان رشد مرغ در مرغداری ها علاوه بر موارد برنامه غذایی و ... بستگی به تهویه مناسب سالن مرغداری و تامین رطوبت مناسب سالن نیز دارد.

توضيحات تکميلي

ویژگی هواکش های مرغداری تولید کولاک فن:
تخلیه هوای مرغداری
جابه جایی دما و رطوبت 
صدای بسیار کم 
کاملا استاتیک و بدون لرزش