اگزاست فن (سانتریفیوژ) با طرح جدید

تغییر طرح اگزاست فن های شرکت کولاک فن به دلیل کپی کردن برخی افراد و شرکت ها از طرح قبلی

توضيحات تکميلي

اگزاست فن های جدید با طرح المانی از این به بعد به بازرار ارائه میگردد. تفاوت این طرح با طرح قبل از لحاظ شکل ظاهری ، مقدار هوادهی ، دسیبل پایین تر و شکل ورودی دستگاه که مانند اگزوز معکوس عمل میکند.

این تغییر باعث میشود تا از صدای مکندگی دستگاه به داخل محیط جلوگیری شودو نکته مهم اینکه تا اطلاع ثانوی با قیمت طرح قبل به مشتریان عزیز ارائه میگردد.