شهرک صنعتی بزرگ شیراز-بلوار دانشجو۳- هلدینگ کولاک فن

افتخارات و گواهینامه ها

کولاک فن » افتخارات و گواهینامه ها » کولاک فن ، بهترین کارآفرین نمونه کشور
کولاک فن ، بهترین کارآفرین نمونه کشور
کولاک فن ، بهترین کارآفرین در ساخت و تولید انواع هواکش های صنعتی و هواساز و ایرواشر در ایران

کولاک فن ، بهترین کارآفرین نمونه کشورواتساپ