شهرک صنعتی بزرگ شیراز-بلوار دانشجو۳- هلدینگ کولاک فن

افتخارات و گواهینامه ها

کولاک فن » افتخارات و گواهینامه ها » مصاحبه های مهندس سوری در رسانه ها
مصاحبه های مهندس سوری در رسانه ها

ویژه برنامه "بر بنیان دانش" شبکه خبر درباره شرکت کولاک فن


حضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن در برنامه زنده حرف حساب شبکه یک سیما
حضور مهندس سوری تولید کننده انواع هواکش صنعتی در شبکه دو برنامه زنده باد زندگیحضور مهندس سوری در همایش کارآفرینان برتر


مصاحبه با مهندس سوری در همایش کارآفرینان برتر
واتساپ