شهرک صنعتی بزرگ شیراز-بلوار دانشجو۳- هلدینگ کولاک فن

فیلم محصولات

کولاک فن » فیلم محصولات » پروژه فن سانتریفیوژ و کانالهای اسپیرال پادگان شهید بهشتی
پروژه فن سانتریفیوژ و کانالهای اسپیرال پادگان شهید بهشتی
بارگیری و ارسال پروژه فن سانتریفیوژ و کانالهای اسپیرال به پادگان شهید بهشتی توسط شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری


واتساپ