اگزاست فن انتقال مواد و ذرات

اطلاعات محصول

فن انتقال مواد

وقتی از جا به جا کردن مواد صنعتی سخن به میان می آید منظور، استفاده از باد برای حمل یا انتقال مواد در یک سیستم تولیدی صنعتی است. این گروه از فن ها بیشتر جهت تخلیه و انتقال مواد و ذرات از قبیل پوشال چوب، الیاف نساجی، یونولیت، سبوس گندم و جو، گرد و غبار ناشی از برش کاری MDF، پرداخت کاری فایبر گلاس و غیره به کار می رود.

 

بنابراین می توان از هواکش سانتریفیوژ انتقال مواد در کارگاه های چوب بری، دستگاه های CNC، نساجی ها، سوله های نگهداری خوراک دام و طیور، کارخانه ی تولید آرد و مشتقات آن، و به طور کل در تمامی مکان هایی که ممکن است دارای ذرات معلق در هوا باشند، استفاده کرد.

کلمات هم معنی:

اگزاست فن انتقال مواد و ذرات، اگزوزفن انتقال مواد، سانتریفوژ ویژه انتقال مواد، فن سانتریفوژ انتقال مواد

محصولات شما، چند ماه گارانتی دارن؟

تمام عمر

در صورتی که یه شهر دیگه باشیم، محاسبات پروژه رو چطوری انجام میدین؟

بازدید حضوری کارشناسان شرکت

ما خیلی فضا نداریم، برای نصب تجهیزات به مشکل میخوریم؟

نگران این موضوع نباشید، طراحی ما، با توجه به فضای شما انجام میشه

چند روزه به دستمون میرسه؟

با توجه به حجم پروژه، بین 7 تا 25 روز کاری

به کجاها ارسال دارین؟

ایران + اروپا + کشورهای حاشیه خلیج فارس

نحوه برقراری ارتباط با شرکت چطوریه؟

تماس – واتساپ

(09121865671)

(09177002700)

(09122681192)

گواهینامه ها

گواهینامه 1

گواهینامه 1

گواهینامه 2

گواهینامه 2

گواهینامه 3

گواهینامه 3

گواهینامه 4

گواهینامه 4

گواهینامه 5

گواهینامه 5

گواهینامه 6

گواهینامه 6

گواهینامه 7

گواهینامه 7

اگزاست فن انتقال مواد و ذرات

اطلاعات محصول

فن انتقال مواد

وقتی از جا به جا کردن مواد صنعتی سخن به میان می آید منظور، استفاده از باد برای حمل یا انتقال مواد در یک سیستم تولیدی صنعتی است. این گروه از فن ها بیشتر جهت تخلیه و انتقال مواد و ذرات از قبیل پوشال چوب، الیاف نساجی، یونولیت، سبوس گندم و جو، گرد و غبار ناشی از برش کاری MDF، پرداخت کاری فایبر گلاس و غیره به کار می رود.

 

بنابراین می توان از هواکش سانتریفیوژ انتقال مواد در کارگاه های چوب بری، دستگاه های CNC، نساجی ها، سوله های نگهداری خوراک دام و طیور، کارخانه ی تولید آرد و مشتقات آن، و به طور کل در تمامی مکان هایی که ممکن است دارای ذرات معلق در هوا باشند، استفاده کرد.

کلمات هم معنی:

اگزاست فن انتقال مواد و ذرات، اگزوزفن انتقال مواد، سانتریفوژ ویژه انتقال مواد، فن سانتریفوژ انتقال مواد

محصولات شما، چند ماه گارانتی دارن؟

تمام عمر

در صورتی که یه شهر دیگه باشیم، محاسبات پروژه رو چطوری انجام میدین؟

بازدید حضوری کارشناسان شرکت

ما خیلی فضا نداریم، برای نصب تجهیزات به مشکل میخوریم؟

نگران این موضوع نباشید، طراحی ما، با توجه به فضای شما انجام میشه

چند روزه به دستمون میرسه؟

با توجه به حجم پروژه، بین 7 تا 25 روز کاری

به کجاها ارسال دارین؟

ایران + اروپا + کشورهای حاشیه خلیج فارس

نحوه برقراری ارتباط با شرکت چطوریه؟

تماس – واتساپ

(09121865671)

(09177002700)

(09122681192)

گواهینامه ها

گواهینامه 1

گواهینامه 1

گواهینامه 2

گواهینامه 2

گواهینامه 3

گواهینامه 3

گواهینامه 4

گواهینامه 4

گواهینامه 5

گواهینامه 5

گواهینامه 6

گواهینامه 6

گواهینامه 7

گواهینامه 7