اگزاست فن فشار قوی

اطلاعات محصول

فن فشار قوی

اگزاست فن فشار قوی، برای تامین هوا با فشار بالا در محیط های انفجاری، محیط های داراری حرارت و رطوبت بالا و خورندگی زیاد، مورد استفاده قرار می گیرند.

 

بنابراین عمده استفاده فن سانتریفیوژ فشار بالا، در صنایع نفت و گاز، صنایع سیمان و کوره ها می باشد.

کلمات هم معنی:

فن سانتریفیوژ فشار قوی، هواکش سانتریفیوژ فشار قوی، اگزاست فن سانتریفیوژ فشار قوی، فن سانتریفیوژ دم فشار، دم فشار قوی، هواکش فشار قوی

محصولات شما، چند ماه گارانتی دارن؟

تمام عمر

در صورتی که یه شهر دیگه باشیم، محاسبات پروژه رو چطوری انجام میدین؟

بازدید حضوری کارشناسان شرکت

ما خیلی فضا نداریم، برای نصب تجهیزات به مشکل میخوریم؟

نگران این موضوع نباشید، طراحی ما، با توجه به فضای شما انجام میشه

چند روزه به دستمون میرسه؟

با توجه به حجم پروژه، بین 7 تا 25 روز کاری

به کجاها ارسال دارین؟

ایران + اروپا + کشورهای حاشیه خلیج فارس

نحوه برقراری ارتباط با شرکت چطوریه؟

تماس – واتساپ

(09121865671)

(09177002700)

(09122681192)

گواهینامه ها

گواهینامه 1

گواهینامه 1

گواهینامه 2

گواهینامه 2

گواهینامه 3

گواهینامه 3

گواهینامه 4

گواهینامه 4

گواهینامه 5

گواهینامه 5

گواهینامه 6

گواهینامه 6

گواهینامه 7

گواهینامه 7

اگزاست فن فشار قوی

اطلاعات محصول

فن فشار قوی

اگزاست فن فشار قوی، برای تامین هوا با فشار بالا در محیط های انفجاری، محیط های داراری حرارت و رطوبت بالا و خورندگی زیاد، مورد استفاده قرار می گیرند.

 

بنابراین عمده استفاده فن سانتریفیوژ فشار بالا، در صنایع نفت و گاز، صنایع سیمان و کوره ها می باشد.

کلمات هم معنی:

فن سانتریفیوژ فشار قوی، هواکش سانتریفیوژ فشار قوی، اگزاست فن سانتریفیوژ فشار قوی، فن سانتریفیوژ دم فشار، دم فشار قوی، هواکش فشار قوی

محصولات شما، چند ماه گارانتی دارن؟

تمام عمر

در صورتی که یه شهر دیگه باشیم، محاسبات پروژه رو چطوری انجام میدین؟

بازدید حضوری کارشناسان شرکت

ما خیلی فضا نداریم، برای نصب تجهیزات به مشکل میخوریم؟

نگران این موضوع نباشید، طراحی ما، با توجه به فضای شما انجام میشه

چند روزه به دستمون میرسه؟

با توجه به حجم پروژه، بین 7 تا 25 روز کاری

به کجاها ارسال دارین؟

ایران + اروپا + کشورهای حاشیه خلیج فارس

نحوه برقراری ارتباط با شرکت چطوریه؟

تماس – واتساپ

(09121865671)

(09177002700)

(09122681192)

گواهینامه ها

گواهینامه 1

گواهینامه 1

گواهینامه 2

گواهینامه 2

گواهینامه 3

گواهینامه 3

گواهینامه 4

گواهینامه 4

گواهینامه 5

گواهینامه 5

گواهینامه 6

گواهینامه 6

گواهینامه 7

گواهینامه 7