اگزاست فن فشار مثبت

اطلاعات محصول

فن تخلیه دود فشار مثبت

اگزاست فن فشار مثبت سانتریفیوژ، که به آن فن فشار مثبت آتش نشانی هم می گویند، هم باعث تخلیه دود و آتش از مسیر خروج افراد در ساختمان ها می شود، هم باعث اطفاء حریق.

 

هواکش فشار مثبت بدین صورت کار می کند که توسط گیرنده حساس به دود یا آتش فعال شده و با به وجود آوردن اختلاف فشار بین واحد آتش گرفته و سایر طبقات، از سرایت آتش و دود به سایر طبقات جلوگیری می کند تا ساکنین بتوانند به راحتی مکان را تخلیه کنند.

 

با توجه به شرایطی که فن فشار مثبت راه پله در ساختمان هنگام آتش سوزی به وجود می آورد، کار گروه های آتش نشانی برای اطفاء حریق راحت تر می شود.

 

بنابراین باید گفت کاربرد اصلی این نوع اگزاست فن، در برج ها و ساختمان های مسکونی جهت تخلیه دود و گازهای سمی و جلوگیری از انتقال آتش به نواحی دیگر است.

کلمات هم معنی:

اگزاست فن فشار مثبت، هواکش فشار مثبت آتش نشانی

محصولات شما، چند ماه گارانتی دارن؟

تمام عمر

در صورتی که یه شهر دیگه باشیم، محاسبات پروژه رو چطوری انجام میدین؟

بازدید حضوری کارشناسان شرکت

ما خیلی فضا نداریم، برای نصب تجهیزات به مشکل میخوریم؟

نگران این موضوع نباشید، طراحی ما، با توجه به فضای شما انجام میشه

چند روزه به دستمون میرسه؟

با توجه به حجم پروژه، بین 7 تا 25 روز کاری

به کجاها ارسال دارین؟

ایران + اروپا + کشورهای حاشیه خلیج فارس

نحوه برقراری ارتباط با شرکت چطوریه؟

تماس – واتساپ

(09121865671)

(09177002700)

(09122681192)

گواهینامه ها

گواهینامه 1

گواهینامه 1

گواهینامه 2

گواهینامه 2

گواهینامه 3

گواهینامه 3

گواهینامه 4

گواهینامه 4

گواهینامه 5

گواهینامه 5

گواهینامه 6

گواهینامه 6

گواهینامه 7

گواهینامه 7

اگزاست فن فشار مثبت

اطلاعات محصول

فن تخلیه دود فشار مثبت

اگزاست فن فشار مثبت سانتریفیوژ، که به آن فن فشار مثبت آتش نشانی هم می گویند، هم باعث تخلیه دود و آتش از مسیر خروج افراد در ساختمان ها می شود، هم باعث اطفاء حریق.

 

هواکش فشار مثبت بدین صورت کار می کند که توسط گیرنده حساس به دود یا آتش فعال شده و با به وجود آوردن اختلاف فشار بین واحد آتش گرفته و سایر طبقات، از سرایت آتش و دود به سایر طبقات جلوگیری می کند تا ساکنین بتوانند به راحتی مکان را تخلیه کنند.

 

با توجه به شرایطی که فن فشار مثبت راه پله در ساختمان هنگام آتش سوزی به وجود می آورد، کار گروه های آتش نشانی برای اطفاء حریق راحت تر می شود.

 

بنابراین باید گفت کاربرد اصلی این نوع اگزاست فن، در برج ها و ساختمان های مسکونی جهت تخلیه دود و گازهای سمی و جلوگیری از انتقال آتش به نواحی دیگر است.

کلمات هم معنی:

اگزاست فن فشار مثبت، هواکش فشار مثبت آتش نشانی

محصولات شما، چند ماه گارانتی دارن؟

تمام عمر

در صورتی که یه شهر دیگه باشیم، محاسبات پروژه رو چطوری انجام میدین؟

بازدید حضوری کارشناسان شرکت

ما خیلی فضا نداریم، برای نصب تجهیزات به مشکل میخوریم؟

نگران این موضوع نباشید، طراحی ما، با توجه به فضای شما انجام میشه

چند روزه به دستمون میرسه؟

با توجه به حجم پروژه، بین 7 تا 25 روز کاری

به کجاها ارسال دارین؟

ایران + اروپا + کشورهای حاشیه خلیج فارس

نحوه برقراری ارتباط با شرکت چطوریه؟

تماس – واتساپ

(09121865671)

(09177002700)

(09122681192)

گواهینامه ها

گواهینامه 1

گواهینامه 1

گواهینامه 2

گواهینامه 2

گواهینامه 3

گواهینامه 3

گواهینامه 4

گواهینامه 4

گواهینامه 5

گواهینامه 5

گواهینامه 6

گواهینامه 6

گواهینامه 7

گواهینامه 7