پلاگ فن

پلاگ فن


از این نوع فن در مواردی استفاده می گردد که فقط قصد مکش و جابه جایی هوا و یا پخش شدن یکنواخت گرما در محیط که نیازی به فشار نمی باشد.

توضیحات تکمیلی محصول

این نوع فن در تمامی ابعاد و با هوادهی مختلف قابل تولید میباشد.
 لازم بذکر میباشد در صورت نیاز انواع فنهای اروپایی نیز قابل ارایه میباشد.

پلاگ فن از مدلهای سانتریفیوژ و معمولا با پروانه رادیال بکوارد میباشد که بدون هوزینگ مورد استفاده قرار میگیرند. از این نوع فن در مواردی استفاده می گردد که فقط قصد مکش و جابه جایی هوا و یا پخش شدن یکنواخت گرما در محیط که نیازی به فشار نمی باشد.این نوع فن در تمامی ابعادو با هوادهی مختلف قابل تولید می باشد.

این نوع فن بر روی دیواره و در داخل فضای مورد تهویه قرار می گیرد و دو مزیت دارد:

 1- فن نیازی به کانال ندارد و کل فضای مورد تهویه پلنوم آن محسوب می شود.

 2- کانال تخلیه می تواند به هر قسمت دیواره فضای مورد تهویه متصل شود و لازم نیست در راستای فن باشد.

محصولات پیشنهادی کولاک فن