شهرک صنعتی بزرگ شیراز-بلوار دانشجو۳- هلدینگ کولاک فن

پروژه ها

» پروژه ها » پروژه مهندس باقری (هواساز)
پروژه مهندس باقری (هواساز)
دستگاه هایژنیک 10000 cfm مربوط به پروژه جناب مهندس باقری