کولاک فن در رسانه ها

حضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن در برنامه زنده حرف حساب شبکه یک سیماحضور مهندس سوری تولید کننده انواع هواکش صنعتی در شبکه دو برنامه زنده باد زندگی


حضور مهندس سوری در همایش کارآفرینان برتر

مصاحبه با مهندس سوری در همایش کارآفرینان برتر