دستگاه پولی تسمه 1300 دور - قطر پروانه 63 سانتیمتر - قدرت دینام 5.5 اسب 1400 دور مربوط به بیمارستان شوشتری شیراز