آشنایی با دستگاه مکنده صنعتی و انواع آن

آشنایی با دستگاه مکنده صنعتی و انواع آن

استفاده از دستگاه مکنده صنعتی در هنگام کنده کاری بر چوب و یا برش کاری های مختلف در صنایع گوناگون انجام می گردد تا به وسیله آن بتوان علاوه بر جذب آلودگی های محیطی و گرد و غبار ناشی از آن بتواند به عنوان ابزار مهم و کاربردی در صنایع مختلف نظیر صنایع پتروشیمی،صنایع غذایی ودارویی ، صنعت چوب و غیره مورد استفاده قرار گیرد.