آشنایی با جت فن پارکینگی و کاربردهای آن

آشنایی با جت فن پارکینگی و کاربردهای آن

در حالت کلی جت فن پارکینگی به انواع دیگری از سیستم های تهویه هوای مطبوع گفته می شود که به موجب استفاده از آلیاژ مخصوص تعبیه شده در پروانه ها و همچنین شکل ظاهری بدنه خود قادر به تولید حجم زیادی از هوا در فشار استاتیکی بالا است. ما در این بخش از مطلب خود برآنیم تا تمامی آنچه که مربوط به جت فن پارکینگی و کاربردهای آن است در اختیارتان قرار دهیم.