ایرواشر

ایرواشر

سیستم ایرواشر وسیله ای گرمایشی و سرمایشی (چهارفصلی) با توانایی فیلتر نمودن و پاکسازی هوا از آلودگی و نیز افزایش رطوبت هوای ورودی به ساختمان,سوله و یا محل مورد تهویه است.