اکونوپک چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اکونوپک چیست و چه کاربردهایی دارد؟

اکونوپک به یک دستگاه کاملا اقتصادی گفته می شود که عمل گرمایش، سرمایه را به صورت یکپارچه انجام داده و موجبات تهویه مطبوع را برای اماکن مختلف فراهم می آورد. قسمت سرمایش این دستگاه دقیقا شبیه به ایرواشر عمل می کند به این طریق که با عمل تبخیری باعث خنک شدن و سرمایش محیط می گردد.