دستگاه سیلکون و کاربردهای آن

دستگاه سیلکون و کاربردهای آن

عملیات جداسازی گرد و غبار و مهار آن توسط دستگاه سیلکون انجام می شود. در طراحی و نحوه عملکرد این دستگاه براساس ایجاد گرداب های داخلی و خارجی عمل جداسازی به صورت کاملاً حرفه ای انجام می گردد. ذرات های گرد و غبار همراه با گاز در برخورد به دیواره دستگاه سنگین شده و به سمت پره های دستگاه می لغزد.