آشنایی با انواع بخش ها و مدل های  هواساز

آشنایی با انواع بخش ها و مدل های هواساز

هواساز یکی از دستگاه های می باشد که از آن برای تامین کردن هوای مطبوع استفاده می کنند و با این وسیله دما و رطوبت مکان به بهترین درجه می رسد. هواساز از جمله اصلی ترین دستگاه هایی به شمار می رود که در زمینه تهویه مطبوع به بهترین نحو ممکن عمل می کند و در مسیر کانال هوا در یک مسیر قرار می گیرد.