همه چیز درباره فن مکنده و انواع آن

همه چیز درباره فن مکنده و انواع آن

فن مکنده به دسته ای دیگر از انواع فن صنعتی در سیستم تهویه مطبوع گفته می شود که هوای موجود در محیط را با فشار استاتیکی بالا در جهت عمود بر محور پروانه ها به گردش در آورده و آن را به خارج از محیط هدایت می کند. در یک بیان ساده تر چنین فنی که یکی پرکاربرد ترین فن های سانتریفوژ می باشد در انواع سیستم های کانال کشی شده با فشار بالا مورد استفاده واقع می گردد.