هواکش سانتریفیوژ سقفی و کاربردهای آن

هواکش سانتریفیوژ سقفی و کاربردهای آن

اگر شما هم جز آن دسته از کاربرانی هستید که هواکش سانتریفیوژ سقفی را برای تهویه مطلوب و ایجاد گردش هوای سالم انتخاب کرده اید باید به این انتخاب شما تبریک بگوییم. زیرا این سیستم یکی از سودمندترین و مناسب ترین شیوه هایی است که در صورت وجود فشار استاتیکی بالا نتایج مطلوب تری در تهویه هوا ایجاد می کند.