کولاک فن، نمایندگی فن دمنده در شیراز

کولاک فن، نمایندگی فن دمنده در شیراز

صنعت تولید انواع سیستم های تهویه مطبوع از انواع هواساز ها گرفته تا فن دمنده ساده یا صنعتی یک فضای بزرگ و گسترده ی صنعتی خواهد بود. فضایی که در آن فعالان بسیاری مشغول طراحی، تولید تا خدمات می باشند.