چگونه برای رستوران خود فن تهویه انتخاب کنم؟

چگونه برای رستوران خود فن تهویه انتخاب کنم؟

رستوران ها دارای بخش های متنوعی هستند که نیازمند فن تهویه مناسب و استاندارد با توجه به مساحت می باشند. داشتن فن تهویه برای رستوران ها از الزاماتی است که هر رستوران می بایست آن را در اختیار داشته باشد. فن تهویه می توان به عنوان یک دستگاه مکنده تمامی آلودگی ها محیط را بگیرد و آن را به بیرون منتقل سازد.