اجرای اگزاست فن فست‌فود در نورآباد فارس

نصب-تهویه-فست-فود-در-شیراز
نام پروژه:

اجرای سیستم تهویه مطبوع در فست فود واقع در نورآباد استان فارس

شرح پروژه:

طراحی، تولید، اجرا و نصب هواکش صنعتی سانتریفیوژ، کانال اسپیرال و هود آشپزخانه صنعتی فست فودی واقع در نورآباد فارس

اگزاست فن یا سیستم تهویه مطبوع (اگزوزفن) نوعی هواکش صنعتی است که با کمک نیروی مکانیکی موتور و نیروی استاتیکی پروانه نصب شده بر روی دستگاه، هوای محیط بسته را از داخل به بیرون هدایت می کند. سپس با فیلتر کردن هوای آلوده، هوای تازه و سالم را به داخل انتقال می دهد. این دستگاه از یک موتور، یک پروانه و یک قاب تشکیل شده است. موتور، پروانه را به حرکت در می آورد. فن پروانه هوای محیط بسته را به بیرون پرتاب می کند.

سیستم تهویه مطبوع در فست فودی ها موجب کاهش میزان دود، چربی، آلودگی ناشی از پخت غذا می شود. آشپزخانه های صنعتی فست فودی به دلیل پخت بسیار غذا دارای چربی ها انباشته می باشند. قرارگیری هواکش صنعتی کمک شایانی به تصفیه هوای آشپزخانه نیز دارد. تصفیه هوا مانع از ورود هوا به قسمت های دیگر غذاخوری و بقیه ساختمان می شود. هود صنعتی بکار رفته در آشپزخانه های فست فودی نقش مهمی در فرآیند مکش هوا و ایجاد هوای مطبوع را ایفا می کند. هوای آلوده با مکش هود از طریق کانال اسپیرال به سمت خروجی یا فن هدایت می‌شود. سپس چربی ها و دودهای ناشی از فرآیند پخت غذا به آسانی خارج می‌شود.