اجرای سایلنت باکس در باشگاه ورزشی جم

ساخت-باکس-سایلنت-در-بوشهر
نام پروژه:

اجرای سایلنت باکس در باشگاه ورزشی جم

شرح پروژه:

طراحی، تولید، اجرا و نصب کانال اسپیرال، سایلنت باکس  و فن سانتریفیوژ در باشگاه ورزشی جم