اجرای هواساز صنعتی در تهران

اجرای-هواساز-صنعتی-در-تهران
نام پروژه:

اجرای هواساز صنعتی در تهران

شرح پروژه:

طراحی، تولید، اجرا و نصب هواساز صنعتی سرمایشی کارخانه چی توز تهران