اجرا و نصب سایلنت باکس در شهر جم

سایلنت-باکس-باشگاه-ورزشی-در-جم
نام پروژه:

طراحی، تولید و نصب دستگاه سایلنت باکس و کانال اسپیرال در جم

شرح پروژه:

طراحی، تولید، اجرا و نصب سایلنت باکس و کانال اسپیرال باشگاه ورزشی واقع در شهر جم