فن سانتریفیوژ فست فود در بوشهر

فن-سانتریفیوژ-فست-فود-در-بوشهر
نام پروژه:

تجهیز آشپزخانه صنعتی فست فود در بوشهر

شرح پروژه:

طراحی، تولید و راه اندازی هواکش صنعتی سانتریفیوژ، کانال اسپیرال و هود صنعتی دیواری در آشپزخانه صنعتی واقع در بندر بوشهر