نصب هود سقفی در رستوران اصفهان

نصب-هود-سقفی-در-رستوران-اصفهان
نام پروژه:

اجرای سیستم تهویه مطبوع رستوران در اصفهان

شرح پروژه

طراحی، تولید و نصب سیستم تهویه مطبوع شامل هود صنعتی، فن سانتریفیوژ و کانال اسپیرال آشپزخانه صنعتی رستوران واقع در شهر اصفهان