نصب هود صنعتی دانشگاه فسا

انواع-هود-صنعتی-در-شیراز
نام پروژه:

تجهیز سیستم تهویه مطبوع سلف سرویس دانشگاه فسا

شرح پروژه:

طراحی، تولید، اجرا و نصب سیستم تهویه شامل هود صنعتی دیواری و سقفی، کانال اسپیرال  سلف سرویس دانشگاه فسا