هواکش سانتریفیوژ آشپزخانه صنعتی در اصفهان

هواکش-سانتریفیوژ-در-اصفهان
نام پروژه:

نصب هواکش آشپزخانه صنعتی در اصفهان

شرح پروژه:

طراحی، تولید، اجرا و نصب هود صنعتی، فن سانتریفیوژ و کانال اسپیرال در آشپزخانه صنعتی رستوران واقع در شهر اصفهان