پروژه اجرای سایلنت باکس در مشهد

هود-صنعتی-آشپزخانه-در-مشهد
نام پروژه:

تولید و نصب سایلنت باکس، هود صنعتی و کانال اسپیرال در مشهد

شرح پروژه:

طراحی، تولید و اجرای هود صنعتی آشپزخانه، سایلنت باکس، فن سانتریفیوژ و کانال اسپیرال در مشهد