پروژه هواکش صنعتی در شهرضا

تولید-هواکش-سانتریفیوژ-در-شیراز
نام پروژه:

پروژه هواکش صنعتی در شهرضا

شرح پروژه:

ارسال فن سانتریفیوژ حلزونی و فن سانتریفیوژ کلاسD و هود صنعتی و کانال اسپیرال

اگزاست فن ها هواکش های حلزونی صنعتی هستند که به منظور تولید هوای مطبوع با گردش هوا و یا خروج هوا مورد استفاده قرار می گیرند. اما گاهی اوقات در گردش هوا، هوای خروجی فیلتر شده و مجددا وارد محیط می شود و این گونه ذرات، گردوغبار و آلودگی ها فیلتر می شود و از محیط خارج می گردد.